Tầng 2, Số 7 – 9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội.024 6257 3256 - 096 425 8282 info@americanskills.vn

Tầng 2, Số 7 – 9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội.
024 6257 3256 - 096 425 8282support@nguyenanhtax.vn

TRUNG TÂM AMERICAN SKILLS

Avits Smart Reading
Phát triển ngôn ngữ (Tiếng Việt): 4-10 tuổi

Chương Trình Tiền Tiểu Học: Dành cho trẻ từ 4-6 tuổi

Chương trình dành cho các bé từ 4 tuổi đến 6 tuổi. Ở mỗi cấp độ sẽ có nội dung chương trình học phù hợp với trình độ của học sinh.

Chương Trình Tiểu Học: Dành cho trẻ từ 6-10 tuổi

Dành cho các bé từ 6-10 tuổi đã biết đọc và viết nhưng gặp khó khăn về ngôn ngữ, diễn đạt, ghi nhớ,…