Điều khoản chung

Bản quyền và thương hiệu AMERICAN SKILLS (AVITS) là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AMERICAN SKILLS hoặc bên sở hữu chúng.

 

Nội dung và thông tin trong trang web của chúng tôi hoặc được chuyển đến Quý khách thông qua việc sử dụng trang web là tài sản của AMERICAN SKILLS và bất kỳ bên thứ ba nào (nếu có). Thương hiệu và biểu tượng (“Thương Hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên trang web của chúng tôi bao gồm những Thương Hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Không có bất kỳ phần nào trong trang web của chúng tôi được suy diễn là chúng tôi cấp phép hoặc cho phép sử dụng Thương Hiệu hiển thị trong trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền sở hữu trên trang web của chúng tôi. Người sử dụng không được phép sử dụng Thương Hiệu mà không có sự đồng ý bằng văn bản của AMERICAN SKILLS hoặc các bên thứ ba khác.

 

Các tài liệu trên trang web này đã được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch (dưới bất kỳ hình thức và bằng bất kỳ cách thức nào), mô phỏng, phát tán, sử dụng để tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc sử dụng dưới bất cứ hình thức nào vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những sản phẩm này mà không được AMERICAN SKILLS chấp thuận trước bằng văn bản.

 

Lưu ý: Bằng việc truy cập vào trang web này và bất kỳ trang nào của trang web này, Quý khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trên.

Quý vị vui lòng điền thông tin "Đăng ký", chúng tôi sẽ liên hệ ngay với Quý vị tư vấn cơ hội hợp tác

THÔNG TIN ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ

American Skills hân hạnh được hợp tác cùng Quý vị!

Bạn hãy điền các thông tin đăng ký theo biểu mẫu dưới:(*) là thông tin bắt buộc