AVITS MATH (IXL)
TOÁN TƯ DUY MỸ (IXL) – GIÚP TRẺ EM PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ HỌC GIỎI TOÁN

Avits Math (IXL) được xem là phương pháp phát triển tư duy Toán học tiên tiến của Mỹ dành cho học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS. Avits Math (IXL) hướng đến việc phát triển kỹ năng tư duy Toán học cho trẻ em ngay từ nhỏ. Với phương pháp cá thể hóa nhằm tối đa hoá hiệu quả và phát huy được điểm mạnh đồng thời khắc phục điểm yếu của từng học sinh.

Nghiên cứu của Trường Đại Học Harvard - Mỹ năm 2006 cho thấy, trẻ em được tiếp cận với kỹ năng tư duy Toán ngay từ tuổi Mầm non sẽ có khả năng tiếp cận với tất cả các môn học tại trường Tiểu học tốt hơn các bạn cùng trang lứa chưa được tiếp cận với kỹ năng này. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trẻ em được tiếp cận với kỹ năng tư duy Toán trước 6 tuổi sẽ có khả năng tập trung, khả năng quan sát, phân tích vấn đề và tư duy logic tốt hơn so với các trẻ em khác.Theo kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục Mỹ cũng cho thấy:
- Học sinh học giỏi Toán cũng có khả năng học giỏi các môn học khác. Tỷ lệ này là 38%.
- Học sinh có khả năng tư duy Toán tốt có khả năng đỗ vào các Trường Đại học cao hơn các học sinh khác đồng thời những sinh viên này ra trường có tỷ lệ tìm được công việc tốt với mức lương cao hơn các sinh viên khác không giỏi Toán. Tỷ lệ này là 42%.
Thực tế cho thấy trẻ em Việt Nam có tố chất học giỏi môn Toán. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc học nhớ, học vẹt và làm nhiều thành quen mà không vận dụng kỹ năng tư duy logic, quan sát, phân tích vấn đề. American Skills xây dựng chương trình Avits Math (IXL) với mong muốn mang đến cho trẻ em Việt Nam kiến thức nền tảng về Toán học – thông qua việc hiểu bản chất vấn đề, đồng thời luyện tập khả năng tư duy logic và phân tích vấn đề mà không cần học nhớ, học vẹt.

 

Chương Trình THCS: Dành cho trẻ từ 11-15 tuổi

Kết hợp và nâng cao giữa lý thuyết và các bài toán ứng dụng, phát triển cho học sinh kỹ năng tư duy, sự hiểu biết và thái độ tự tin. Nắm chắc kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

Chương Trình Tiểu Học: Dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi

Dành cho học sinh tiểu học (6-10 tuổi) được thiết kế nội dung song song với kiến thức toán trên trường của học sinh giúp bổ trợ các kiến thức cần thiết cho học sinh. Ngoài ra, Avits Math còn bổ sung một số dạng toán quốc tế mang tính ứng dụng cao giúp các em phát triển khả năng tư duy, biết ứng dụng toán vào thực tế.


Chương Trình Tiền Tiểu Học: Dành cho trẻ từ 4-6 tuổi

Chương trình trang bị cho trẻ những kiến thức nền tảng của tư duy toán học, tiếp cận và phát triển tư duy số, khơi dậy niềm hứng thú với môn Toán trên cơ sở thấu hiểu bản chất của các khái niệm toán và sự ứng dụng của toán để giải quyết vấn đề thế giới thực.

Avits Math - Toán Tư duy Mỹ (IXL): 4-14 tuổi khóa

Avits Math (IXL) được xem là phương pháp phát triển tư duy Toán học tiên tiến của Mỹ dành cho học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS. Avits Math (IXL) hướng đến việc phát triển kỹ năng tư duy Toán học cho trẻ em ngay từ nhỏ với phương pháp cá thể hóa nhằm tối đa hoá hiệu quả và phát huy được điểm mạnh đồng thời khắc phục điểm yếu của từng học sinh.