Cơ hội nhượng quyền Thương hiệu American Skills

Một sự đầu tư thương mại vững chắc.
Bạn đã đặt Tài chính và sự Kỳ vọng thành công với Chúng tôi – Một trong những Công ty kinh doanh Giáo dục thành công tại Việt Nam.
Với tôn chỉ kinh doanh tương trợ đối tác hết mình để cùng nhau phát triển, và đội ngũ chuyên môn cao, dầy dặn kinh nghiệm , chúng tôi sẽ mang đến những chương trình cố vấn hạn chế tối thiểu rủi ro cho đối tác để đạt đến Thành Công.

Sự bình đẳng quân tâm trong hoạt động hợp tác nhượng quyền.
Chìa khoá đơn giản trong hoạt động kinh doanh nhượng quyền của chúng tôi đó là sự giúp đỡ thường xuyên để đảm bảo việc hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất cho các cửa hàng trực thuộc.
Chúng tôi coi trọng việc trang bị kỹ năng, tiêu chuẩn, và định hướng đúng để xây dựng một hệ thống Trung tâm American Skills  trực thuộc thành công.
100% các Trung Tâm trực thuộc thành công đã khẳng định sự đúng đắn trong chương trình đào tạo, huấn huyện, cũng như sự kỹ càng trong việc lựa chọn đối tác để nhượng quyền Kinh Doanh.

Quý khách quan tâm về nhượng quyền thương hiệu, vui lòng liên lạc theo địa chỉ email: americanskills1@gmail.com và americanskills2@gmail.com

Lợi ích của Chủ đầu tư :

- Được độc quyền phát triển Thương hiệu American Skills tại 1 khu vực.

- Được hỗ trợ Setup Trung tâm đạt chuẩn theo quy định .

- Được truyền tải đầy đủ Phương Pháp, Giáo trình giảng dạy một cách tối ưu nhất.

- American Skills VN sẽ hỗ trợ tối đa công tác truyền thông, quảng bá và kinh nghiệm sale trong lĩnh vực giáo dục.

- Tư vấn pháp lý và mô hình phù hợp theo quy định của Pháp luật.

- Giúp giảm thiểu rủi ro, cam kết doanh nghiệp sớm sinh lời trong thời gian ngắn.

 

TOP