Đối tác của American Skills

American Skills là đối tác của Tổ chức TherapeuticOption và Tổ chức The Actualrial Foundation (Mỹ) : góp phần tạo dựng một mạng lưới giao lưu liên kết đào tạo phủ rộng toàn cầu. Đồng thời American Skills còn đẩy mạnh hợp tác với trường Singapore và Mỹ phối kết hợp thực hiện các chương trình giao lưu du học hè cho các em học sinh Việt Nam và Quốc tế hàng năm nhằm hội nhập văn hóa, tạo kỹ năng mềm trong cuộc sống.

- Giáo trình do các chuyên gia đào tạo kỹ năng hàng đầu của Mỹ xây dựng:
+ Tổ chức TherapeuticOption – Tổ chức chuyên về tư vấn xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng xã hội cho học sinh.

+ Tổ chức The Actualrial Foundation – Tổ chức chuyên về tư vấn xây dựng chương trình đào kỹ năng tư duy cho trẻ em.

+ Bản quyền Chương trình IXL Math - Tư duy Toán học của Hoa Kỳ (Common Core State Standards) .

Giáo trình là sự kết hợp giữa phương pháp tiên tiến của quốc tế VÀ điều chỉnh phù hợp với chương trình, đặc điểm của học sinh Việt Nam.

Liên hệ : mail : americanskills1@gmail.com

                     americanskills2@gmail.com

 

 

TOP