Chương trình American Skills

American Skills là Hệ thống Trung tâm Đào tạo Kỹ năng toàn diện (Mỹ) dành cho Học sinh từ Mầm mon đến hết Lớp 6. Những Chương trình mà chúng tôi hướng tới nhằm giúp Học sinh có đầy đủ những kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân thành công trong xã hội.

American Skills đào tạo tới 3 nhóm kỹ năng cơ bản:

- Social Skills: Kỹ năng Xã hội : Giúp trẻ làm chủ bản thân, tự tin trong giao tiếp, ứng xử linh hoạt tích cực trong mọi tình huống. ( Phù hợp trẻ từ 4-10 tuổi)

- Smart Reading Skills: Kỹ năng Phát triển Ngôn ngữ - Chữa ngọng – Tập viết: Giúp trẻ hoàn thiện khả năng phát âm, biết đánh vần, đọc trơn, xây dựng vốn từ và hành văn. ( Phù hợp trẻ 4-7 tuổi)

- Math Skills: Kỹ năng Phát triển Tư duy Toán học : Giúp trẻ hiểu bản chất, tăng khả năng tính toán nhanh, giải quyết các bài toán đố linh hoạt, tư duy đa dạng. ( Phù hợp trẻ 4-12 tuổi)

 

TOP