CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC- MATH SKILLS FOR PRIMARY SCHOOL

 

Chương trinh phát triển khả năng Tư duy Toán học của American Skills dành cho học sinhTiểu học được thiết kế nội dung song song với kiến thức toán trên trường của học sinh giúp bổ trợ các kiến thức cần thiết cho học sinh. Ngoài ra Math Skills còn bổ sung một số dạng toán quốc tế mang tính ứng dụng cao giúp các em phát triển khả năng tư duy, biết ứng dụng toán vào thực tế.

Với phương pháp tiệp cận vấn đề Toán hoàn toàn mới và khoa học, đi từ dễ đến khó, đi từ cơ bản đến phức tạp. Math Skills giúp học sinh hiểu bản chất vấn đề, có kiến thức Toán vững chắc và không còn cảm thấy áp lực với môn Toán.


Nội dung Chương trình được thiết kế với 5 cấp độ:

First grade Skills:


-    Đếm viết số, sắp xếp số, giá trị của hàng ( chữ số) 
-    Cộng trừ các số tự nhiên trong phạm vi 100: không nhớ và có nhớ
-    Xác định số chẵn, số lẻ
-    Tìm gấp đôi và một nửa của số tự nhiên
-    So sánh hai số, hai biểu thức, tìm số còn thiếu
-    Bài toán về phân số
-    Toán có lời giải liên quan đến các phép tình cộng, phép tính trừ
-    Các bài toán về đo lường
-    Các bài toán về thời gian và tiền tệ
-    Hình học
-    Toán quy luật
-    Toán tư duy tỷ lệ
-    Toán tư duy tổng hợp

Second Grade Skills:


-    Cộng trừ các số tự nhiên có nhớ nâng cao
-    Giá trị của hàng ( chữ số), sắp xếp số
-    So sánh hai số, hai biểu thức, tìm số còn thiếu
-    Phép nhân, phép chia
-    Bài toán về phân số
-    Toán có lời giải liên quan
-    Các bài toán về đo lường
-    Các bài toán về thời gian và tiền tệ
-    Hình học
-    Toán quy luật
-    Toán tư duy tỷ lệ
-    Toán tư duy tổng hợp

Third Grade Skills:


-    Cộng trừ các số tự nhiên: rèn luyện và nâng cao
-    Phép nhân, phéo chia: rèn luyện và nâng cao; dấu hiệu chia hết
-    Thực hiện các phép tính: thứ tự thực hiện các phép tính
-    Bài toán về phân số: cộng trừ, so sánh và sắp xếp các phân số theo thứ tự
-    Bài toán ước lượng và làm tròn
-    Toán có lời giải 
-    Các bài toán về đo lường
-    Các bài toán về thời gian và tiền tệ
-    Hình học
-    Toán quy luật
-    Toán tư duy tỷ lệ
-    Toán tư duy tổng hợp

Fourth Grade Skills:


-    Rèn luyện và nâng cao: phép cộng, trừ, nhân, chia
-    Bài toán về phân số, hỗn số
-    Các bài toán về số thập phân, làm tròn số thập phân
-    Tỷ lệ, tỷ lệ thức và các bài toán ứng dụng tỷ lệ
-    Toán có lời giải nâng cao
-    Các bài toán về đo lường
-    Các bài toán về thời gian và tiền tệ
-    Hình học
-    Toán quy luật
-    Toán tư duy tổng hợp

Fifth Grade Skills:


-    Rèn luyện và nâng cao các phép tình về phân số, hỗ số, số thập phân
-    Tỷ lệ, tỷ lệ thức và phần trăm
-    Số nguyên tố, hợp số; phân tích ra thành thừa số nguyên tố
-    Các bài toán tìm UCLN, BCNN
-    Các bài toán về Tổng- Tỷ, Hiệu – Tỷ, toán về chuyển động đều
-    Số âm và bài toán với số âm
-    Xác suất và các bài toán về xác suất
-    Bài toán về biểu đồ
-    Toán có lời giải nâng cao
-    Các bài toán về đo lường
-    Các bài toán về thời gian và tiền tệ
-    Hình học
-    Toán quy luật
-    Toán tư duy tổng hợp


Các chương trình tiếp theo của Math Skills vẫn đang được nghiên cứu và phát triển. Hy vọng sẽ mang đến cho các em học sinh Việt Nam một nền tảng tư duy Toán học tốt để tự tin vươn ra thế giới.

TOP