Phương pháp đào tạo

Phương pháp đào tạo

NHỮNG ĐIỂM MẠNH CỦA PHƯƠNG PHÁP

  • Đào tạo theo phương pháp cá thể hoá : Phương pháp cá thể hóa được áp dụng từ bước khảo sát, đánh giá năng lực từng học sinh để xác định điểm mạnh, đặc điểm tiếp thu, năng lực hiện tại cũng như những điểm yếu để có cơ sở xác lập kế hoạch học tập và phương pháp phù hợp nhất cho trẻ.
     Phương pháp cá thể hóa được ứng dụng tích hợp xuyên suốt trong quá học, thực hiện những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hiệu quả và sự tiến bộ của trẻ.
    Mỗi học sinh sẽ được học theo một kế hoạch học tập riêng.
  •  Vận dụng các kỹ thuật giảng dạy đa chiều gồm: quan sát hình ảnh giáo cụ trực quan, diễn đạt bằng ngôn từ, suy luận tư duy logic, thực hành, ứng dụng. Giúp học sinh hiểu nhanh bản chất của vấn đề, phát triển khả năng quan sát, phán đoán, tư duy đồng thời biết ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế
  • Vận dụng cách tiếp cận vấn đề từ bản chất, từ cơ bản đến tổng thể và nâng cao. Giúp trẻ kích thích tự giác học và phát triển tư duy.
  • Quá trình học tập với quy trình khép kín: Kiểm tra đầu vào – Đào tạo – Đánh giá. Giúp đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong từng khoá học. Ngoài ra chúng tôi còn duy trì liên hệ chặt chẽ với từng học sinh sau khoá học để kiểm chứng sự tiến bộ của học sinh.
  • Giáo trình do các chuyên gia đào tạo kỹ năng hàng đầu của Mỹ xây dựng:

-     Giáo trình kết hợp giữa phương pháp tiên tiến của quốc tế và điều chỉnh phù hợp với chương trình, đặc điểm của học sinh Việt Nam.
- Phương pháp giảng dạy trực quan, sinh động lấy học sinh làm chủ thể. Kết hợp với phương pháp ABA: Applied Behavior Analysis – Phân tích hành vi ứng dụng mang đến hiệu quả học tập cho mọi học sinh.
- Giáo viên được đào tạo chuyên sâu
- Môi trường học tập thân thiện, chuyên nghiệp.

TOP