Cơ hội nhượng quyền Thương hiệu American Skills

HỢP TÁC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Trong bối cảnh xã hội phát triển và hội nhập quốc tế, việc đầu tư một trung tâm American Centers là  cơ hội hợp tác kinh doanh vào lĩnh vực giáo dục chất lượng, bền vững, giảm thiểu rủi ro kinh doanh và góp phần vào sự phát triển xã hội và lợi ích cộng đồng của đối tác.

Hệ thống trung tâm American Centers được thành lập với mục tiêu đem đến cho trẻ một môi trường giáo dục phát triển toàn diện về nhân cách, tư duy, kiến thức và kỹ năng.

  • Sự kết hợp độc đáo và duy nhất của 3 bộ môn nền tảng cho sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của trẻ: Tư duy Toán – Kỹ năng Xã hội – PT Ngôn ngữ (TIẾNG VIỆT)Nền tảng lý thuyết tâm lý học và khung tiêu chí thẩm định chuyên môn toàn diện của chương trình đảm bảo chất lượng và mục tiêu đào tạo
  • Cố vấn chuyên môn uy tín cùng với cấu trúc phương pháp giảng dạy ưu việt đảm bảo sự tiến bộ và đạt mục tiêu giáo dục
  • Chương trình song hành với chương trình phổ thông để đảm bảo mục tiêu hỗ trợ đào tạo, giúp học sinh đạt kết quả tốt trong chương trình giáo dục chính khóa, đồng thời bổ sung những nội dung và kỹ năng chưa được chú trọng, hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ.
TOP